Za wszystko

autor: admin
lut 10

Jak ubrać w słowa
co serce czuje..
jak mam powiedzieć
Tobie dziękuję..
czy słowa wyrażą
radości płomień..
jaki mi daje
Twa pamięć o mnie.
Chcę Cię przytulić
do serca blisko
i podziękować
Tobie za wszystko..
za Przyjaźń.. Pamięć..
za ciepłe słowa..
za Radość.. którą
w sercu zachowam.

Kategorie: Dziękuję
Komentowanie wyłączone.

Content Blocked

To view the content please help us by clicking on one of the social icons, thanks for everything.