lut 4

W tym uroczystym dniu Twoich imienin
szczere i serdeczne życzenia długich lat życia
przepełnionych zdrowiem i szczęściem,
pogody ducha, pomyślności
i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca
i radości oraz wszystkiego,
co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Kategorie: Imieniny
Komentowanie wyłączone.

Content Blocked

To view the content please help us by clicking on one of the social icons, thanks for everything.