lut 3

Dziękuję za Twój uśmiech, otwarte okno Twego istnienia,
Dziękuję za Twe spojrzenie, zwierciadło Twojej uczciwości,
Dziękuję za Twe łzy, które są znakiem, że dzielisz radość lub smutek,
Dziękuję za Twoją rękę, zawsze wyciągniętą, aby dać lub otrzymać,
Dziękuje za Twoje objęcia, które są szczerą gościną Twego serca,
Dziękuje za Twoje słowo, wyraz Tego co kochasz i w czym pokładasz nadzieje,
DZIĘKUJĘ ŻE JESTEŚ !

Kategorie: Dziękuję
Komentowanie wyłączone.

Content Blocked

To view the content please help us by clicking on one of the social icons, thanks for everything.